Postup při zjišťování vítězů v kategoriích – metoda vychází z existence dvou porot

 • Veřejná porota
  Zde se v každé kategorii spočítají hlasy pro každý motocykl a tyto hlasy se v každé kategorii přepočtou na procenta.
 • Odborná porota
  Přiděluje motocyklům body. Těch má každý porotce tolik, kolik je motocyklů v kategorii x 10. Přitom není možné, aby porotce přidělil stejný počet bodů několika motocyklům, tzn., že každý musí rozdělit příslušný počet bodů tak, aby vzniklo pořadí s tím, že nejméně musí přidělit motocyklu jeden bod. Ze součtu pak vznikne výsledné pořadí motocyklů v každé kategorii podle odborné poroty. V případě shodného počtu bodů rozhodne předseda poroty tím, že jednomu z motocyklů přidělí další bod, aby výsledkem bylo pořadí, kde nebude shodný počet bodů. V případě, že by shodný počet bodů měly 3 motocykly, pak jednomu z nich přiřadí 2 body, druhému jeden atd. Body budou přepočteny na procenta. Protože odborná porota má větší váhu (40 % veřejná, 60 % odborná), budou tato procenta vynásobena koeficientem 1,5.
 • Sloučení výsledků obou porot
  Součtem procent veřejné poroty a koeficientem vynásobených procent odborné poroty vznikne pořadí v kategorii tak, že na prvním místě bude motocykl s největším absolutním číslem tohoto součtu. V případě rovnosti na některém místě rozhoduje lepší umístění podle odborné poroty.

Postup při zjišťování Motocyklu roku - metoda akceptuje dvě poroty

 • Veřejná porota
  Zde se stanoví pořadí všech motocyklů přihlášených do ankety podle počtu došlých hlasů, které se vynásobí počtem motocyklů v kategorii. Tento údaj bude přepočten na procenta.
 • Odborná porota
  Vytvoří pořadí motocyklů od místa 1 až po místo 32. Každému motocyklu bude potom přidělen příslušný počet bodů (1. místo – 32 bodů, 2. místo – 30 bodů …………32. místo – 1 bod). V případě shodného počtu bodů (po součtu všech hlasů) rozhodne předseda poroty tím, že jednomu z motocyklů přidělí další bod, aby výsledkem bylo pořadí, kde nebude shodný počet bodů. V případě, že by shodný počet bodů měly 3 motocykly, pak jednomu z nich přiřadí 2 body, druhému jeden atd. Body budou přepočteny na procenta. Protože odborná porota má větší váhu (40 % veřejná, 60 % odborná), budou tato procenta vynásobena koeficientem 1,5.
 • Sloučení výsledků obou porot
  Sečtou se procenta veřejné poroty a koeficientem 1,5 vynásobená procenta odborné poroty. Na prvním místě bude motocykl s největším absolutním číslem tohoto součtu. V případě rovnosti na některém místě rozhoduje lepší umístění podle odborné poroty.
 • Způsob hlasování odborné poroty
  Hlasování bude prováděno elektronicky přímo na portálu SDA v chráněných stránkách. Postup při hlasování a přihlašovací údaje budou zaslány mailem nejpozději do 24. 2. 2017.

Odborná porota pro anketu Motocykl roku 2017 (jméno, redakce)

 • Bodlák David M., ČMN
 • Rameš Jan, ČMN
 • Sojka Petr, Ministerstvo dopravy
 • Ducháček Jaroslav, Motorkáři. cz
 • Poduška Petr, Motorkáři. cz
 • Karásek Jan , Motohouse
 • Somerauer Jan, Motohouse
 • Galbavý Tomáš, Motoklub České policie
 • Bezděk Ivan , Motorbike
 • Suk Pavel, Motorbike
 • Šíma Jaroslav, volný novinář
 • Oliva Matěj, volný novinář
 • Došek Tomáš, Motocykl
 • Tománek Martin, Motocykl
 • Tichý Filip, Motodenik.cz
 • Pospíšilová Gabriela, Motoforum.cz
 • Farář Martin, MD - Besip
 • Molcar Martin, nezávislý odborník
 • Kos Tomáš, iDnes.cz
 • Lisý Miroslav, Motoškola
 • Helikar Ivo, volný novinář

Produktoví partneři

Mediální partneři

Odesláno

Váš hlasovací lístek byl úspěšně odeslán

Děkujeme