Anketa MOTOCYKL ROKU 2017 v ČESKÉ REPUBLICE

Pravidla hlasování veřejnosti

1) Vyhlašovatel a pořadatel

Svaz Dovozců automobilů se sídlem Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, IČ 60446528 (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje na území České republiky v období od 1.2. 2017 do 3.3. 2017 do 19.00 hod. (dále jen „soutěžní období“) anketu „Motocykl roku 2017 v ČESKÉ REPUBLICE“ (dále jen "anketa"). Organizací soutěže pověřil vyhlašovatel společnost Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ 25582518 (dále jen „pořadatel“).

2) Pravidla hlasování veřejnosti

Tato pravidla hlasování veřejnosti jsou zveřejněna po celou dobu jejich platnosti na webové stránce www.anketamotocyklroku.cz a rovněž v sídle pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že v případě jakýchkoliv změn nebo úpravy pravidel soutěže bude aktuální znění pravidel dostupné na uvedených internetových stránkách. Pořadatel a vyhlašovatel si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se tohoto hlasování veřejnosti. Pořadatel a vyhlašovatel jsou zároveň oprávněni hlasování veřejnosti kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit jeho pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.anketamotocyklroku.cz.

3) Komu je hlasování veřejnosti určeno?

Hlasování veřejnosti je určeno všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele a pořadatele i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely hlasování veřejnosti považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 Obč. z.; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání hlasovacího formuláře do hlasování veřejnosti dle čl. 4. těchto pravidel. Z hlasování veřejnosti budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž hlasovací formulář bude neúplný.

4) Jak se hlasování veřejnosti platně zúčastnit?

Aby se účastník platně zúčastnil tohoto hlasování veřejnosti, musí se do něj v době platnosti přihlásit, a to tak, že musí v hlasovacím formuláři, nacházejícím se na www.anketamotocyklroku.cz, nejméně u jedné kategorie zvolit nominovaný motocykl, v jeho adresné části řádně vyplnit své osobní údaje, vyznačené jako povinné, dále zodpovědět soutěžní otázku „Kolik lidí bude hlasovat v anketě „Motocykl roku 2017 v ČESKÉ REPUBLICE“, poté jej odeslat do hlasování veřejnosti kliknutím na tlačítko „odeslat“ uvedené pod hlasovacím formulářem. Minimálně 15 nejpřesnějších tipů u soutěžní otázky bude oceněno věcnými cenami (seznam uveden na webu Ankety). Pořadí bude určeno podle přesnosti tipu. V případě shodnosti tipů, bude vybrán ten s dřívějším termínem hlasování. Pozdější shodný tip bude umístěn na další místo. Další tipy v pořadí budou tímto odsunuty v umístění níže. Ceny budou předány pořadatelem ankety při vyhlášení výsledků Ankety 4.3. 2017 na společenském večeru, (případně následně po dohodě s oceněným).

Do ankety Motocykl roku 2017 v České republice bylo nominováno 32 motocyklů a ty byly rozděleny do těchto sedmi kategorií:

Skútry:

 • Yamaha NMAX
 • Suzuki Burgman 400 ABS
 • Yamaha TMAX DX

Endura vč. cestovních:

 • Versys-X 300
 • Honda X-ADV
 • Suzuki V-Strom 650XT ABS
 • KTM 1290 Super Adventure R 2017
 • Ducati Multistrada 950

Klasik vč. chopperů a cruiserů:

 • Low Rider®
 • Roadster™
 • Triumph- Boneville Bobber 1200
 • BMW R nineT Racer
 • Indian™ Roadmaster™

Naked bikes:

 • Kawasaki Z900
 • Kawasaki Z650
 • Honda CB1100 RS
 • Suzuki GSX-S750 ABS
 • Husqvarna Vitpilen 401
 • Norton Dominator
 • KTM 1290 Super Duke R 2017
 • BMW G 310 R
 • Yamaha MT-09

Cestovní silniční motocykly:

 • Kawasaki Z1000SX
 • BMW K 1600 GT
 • KTM 1290 Super Adventure S 2017
 • Yamaha Tracer 700

Sportovní silniční motocykly:

 • Kawasaki Ninja ZX-10RR
 • Yamaha YZF-R6
 • Kawasaki Ninja 650
 • Honda CBR1000RR Fireblade SP
 • Suzuki GSX-R1000 ABS

Každý účastník je oprávněn přihlásit se do hlasování veřejnosti pouze jedním hlasovacím formulářem.

5) Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Odesláním hlasovacího formuláře do soutěže dle čl. 4. těchto pravidel každý účastník hlasování:

 1. dává pořadateli a jednotlivým partnerům soutěže, jejichž jmenovitý seznam je uveden v bodu (5.4) tohoto článku pravidel soutěže (každý výše uvedený subjekt je dále pro účely tohoto článku pravidel označován jako „Správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na hlasovacím formuláři, resp. sdělených zástupci pořádající agentury a/nebo organizátora soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, PSČ za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování a pro další obchodní a marketingové účely Správce, a to na dobu 5 let. Účastník hlasování bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník hlasování bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.
 2. dává Správci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely Správce, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.
 3. schvaluje tato úplná pravidla hlasování a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.
 4. souhlas dle ujednání bodu (5.1) až (5.2) tohoto článku pravidel hlasování je účastníkem soutěže udělován následujícím Správcům - partnerům soutěže:
  • Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ 25582518
  • Svaz dovozců automobilů – SDA, Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, IČ 60446528
  • Kawasaki Česká republika Asko KC s.r.o., U Vlečky 665, 664 42 Modřice
  • Honda Motor Europe Ltd., Czech Republic Branch, Bucharova 14/2641, 15800 Praha 5
  • Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, Praha 7 - U průhonu 1079/40, PSČ 170 00
  • Harley-Davidson Central and Eastern Europe, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5
  • TRIUMPH DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, Praha 4 - Hodkovičky, 147 00
  • Martin Rigó – MR43, Vrbova 19, 140 00 Praha
  • KTM CENTRAL EAST EUROPE s.r.o., H-Business Center,Rožňavská 24, Bratislava 2, 821 04
  • MOTO ITALIA s.r.o., Olbrachtova 1589/1, 140 02 Praha 4 – Krč, PSČ 140 02
  • BMW Vertriebs GmbH-org.složka ČR, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5
  • Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká republika, Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1
  • Meteor Motor Tech ČR, s.r.o., Na Pomezí 2387, 252 63 Roztoky

V Brně, dne 24.1.2017
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.

Produktoví partneři

Mediální partneři

Odesláno

Váš hlasovací lístek byl úspěšně odeslán

Děkujeme