Anketa MOTOCYKL ROKU 2018 v ČESKÉ REPUBLICE

Pravidla hlasování veřejnosti

1) Vyhlašovatel a pořadatel

Svaz Dovozců automobilů se sídlem Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, IČ 60446528 (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje na území České republiky v období od 1.2. 2018 do 9.3. 2018 do 19.00 hod. (dále jen „soutěžní období“) anketu „Motocykl roku 2018 v ČESKÉ REPUBLICE“ (dále jen "anketa"). Organizací soutěže pověřil vyhlašovatel společnost Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ 25582518 (dále jen „pořadatel“).

2) Pravidla hlasování veřejnosti

Tato pravidla hlasování veřejnosti jsou zveřejněna po celou dobu jejich platnosti na webové stránce www.anketamotocyklroku.cz a rovněž v sídle pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že v případě jakýchkoliv změn nebo úpravy pravidel soutěže bude aktuální znění pravidel dostupné na uvedených internetových stránkách. Pořadatel a vyhlašovatel si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se tohoto hlasování veřejnosti. Pořadatel a vyhlašovatel jsou zároveň oprávněni hlasování veřejnosti kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit jeho pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.anketamotocyklroku.cz.

3) Komu je hlasování veřejnosti určeno?

Hlasování veřejnosti je určeno všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele a pořadatele i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely hlasování veřejnosti považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 Obč. z.; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání hlasovacího formuláře do hlasování veřejnosti dle čl. 4. těchto pravidel. Z hlasování veřejnosti budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž hlasovací formulář bude neúplný.

4) Jak se hlasování veřejnosti platně zúčastnit?

Aby se účastník platně zúčastnil tohoto hlasování veřejnosti, musí se do něj v době platnosti přihlásit, a to tak, že musí v hlasovacím formuláři, nacházejícím se na www.anketamotocyklroku.cz, nejméně u jedné kategorie zvolit nominovaný motocykl, v jeho adresné části řádně vyplnit své osobní údaje, vyznačené jako povinné, dále zodpovědět soutěžní otázku „Kolik lidí bude hlasovat v anketě „Motocykl roku 2018 v ČESKÉ REPUBLICE“, poté jej odeslat do hlasování veřejnosti kliknutím na tlačítko „odeslat“ uvedené pod hlasovacím formulářem. Následně obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o svém hlasování. 15 nejpřesnějších tipů u soutěžní otázky bude oceněno věcnými cenami (seznam uveden na webu Ankety). Pořadí bude určeno podle přesnosti tipu. V případě shodnosti tipů, bude vybrán ten s dřívějším termínem hlasování. Pozdější shodný tip bude umístěn na další místo. Další tipy v pořadí budou tímto odsunuty v umístění níže. Ceny budou předány pořadatelem ankety při vyhlášení výsledků Ankety 10.3. 2018 na společenském večeru, (případně následně po dohodě s oceněným).

Do ankety Motocykl roku 2018 v České republice bylo nominováno 38 motocyklů a ty byly rozděleny do těchto šesti kategorií:

Skútry:

 • Vespa GTV 300ie Sei Giorni
 • BMW C-Evolution
 • SYM JET 14
 • Kentoya Lion i 125
 • KYMCO AK 550i ABS

Endura vč. cestovních:

 • BMW F 850 GS
 • Triumph Tiger 1200 XCA
 • Ducati Multistrada 1260 S
 • KTM 300 EXC TPI
 • KTM 1090 ADVENTURE R
 • Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports
 • Suzuki V-Strom 250 ABS
 • Benelli TRK 502

Klasik vč. chopperů a cruiserů:

 • BMW K 1600 B
 • Harley-Davidson Softail Fat Bob
 • Harley-Davidson Softail Fat Boy
 • Triumph Bonneville Speedmaster
 • F.B MONDIAL HPS 300i ABS
 • Honda Rebel
 • Indian Scout Bobber

Naked bikes:

 • KTM 790 DUKE
 • Husqvarna Vitpilen 701
 • Zero S 11kW ZF14.4
 • Kawasaki Z900RS
 • Benelli Leoncino
 • Honda CB1000R
 • Suzuki GSX-S125 ABS
 • BMW R nineT Urban G/S
 • Aprilia Shiver 900

Cestovní silniční motocykly:

 • BMW K 1600 Grand America
 • Kawasaki Ninja H2 SX
 • Honda GL 1800 Gold Wing Tour DCT

Sportovní silniční motocykly:

 • BMW HP4 Race
 • Suzuki GSX-R125 ABS
 • Kawasaki Ninja ZX-10R SE
 • Kawasaki Ninja 400
 • Ducati Panigale V4 S

Každý účastník je oprávněn přihlásit se do hlasování veřejnosti pouze jedním hlasovacím formulářem.

5) Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Odesláním hlasovacího formuláře do soutěže dle čl. 4. těchto pravidel každý účastník hlasování:

 1. dává pořadateli a jednotlivým partnerům soutěže, jejichž jmenovitý seznam je uveden v bodu (5.4) tohoto článku pravidel soutěže (každý výše uvedený subjekt je dále pro účely tohoto článku pravidel označován jako „Správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na hlasovacím formuláři, resp. sdělených zástupci pořádající agentury a/nebo organizátora soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, PSČ za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování a pro další obchodní a marketingové účely Správce, a to na dobu 5 let. Účastník hlasování bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník hlasování bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.
 2. dává Správci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely Správce, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.
 3. schvaluje tato úplná pravidla hlasování a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.
 4. souhlas dle ujednání bodu (5.1) až (5.2) tohoto článku pravidel hlasování je účastníkem soutěže udělován následujícím Správcům - partnerům soutěže:
  • Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ 25582518
  • Svaz dovozců automobilů – SDA, Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, IČ 60446528
  • Kawasaki Česká republika Asko KC s.r.o., U Vlečky 665, 664 42 Modřice
  • Honda Motor Europe Ltd., Czech Republic Branch, Bucharova 14/2641, 15800 Praha 5
  • Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, Praha 7 - U průhonu 1079/40, PSČ 170 00
  • Harley-Davidson Central and Eastern Europe, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5
  • TRIUMPH DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, Praha 4 - Hodkovičky, 147 00
  • KTM CENTRAL EAST EUROPE s.r.o., H-Business Center,Rožňavská 24, Bratislava 2, 821 04
  • MOTO ITALIA s.r.o., Olbrachtova 1589/1, 140 02 Praha 4 – Krč, PSČ 140 02 
  • BMW Vertriebs GmbH-org.složka ČR, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5
  • Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká republika, Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1
  • Meteor Motor Tech ČR, s.r.o., Na Pomezí 2387, 252 63 Roztoky
  • Eurocycles spol. s r.o., U družstva Práce 34, Praha 4, 140 00
  • MSA MOTOR SPORT ACCESORIES GMBH, Am Forst 17b, Weiden i.d. Opf., 32637, Germany
  • NEVIMA GROUP s.r.o., Příkazy 281, Olomouc, 772 00
  • TRADECON TRADING, s.r.o., Nademlejnská 600/1, Praha 9, 190 00
  • Kentoya Motors, s.r.o., Topolová 2116/14, Praha 106 00
  • Faber Moto s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno

V Brně, dne 1.2.2018
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.

Produktoví partneři

Mediální partneři

Odesláno

Váš hlasovací lístek byl úspěšně odeslán

Děkujeme