Anketa MOTOCYKL ROKU 2024 v ČESKÉ REPUBLICE

Metody vyhlášení

Postup při zjišťování vítězů kategorií – metoda vychází z existence dvou porot

 • Veřejná porota
  Hlasující vybere v každé kategorii jeden motocykl. V jednotlivých kategoriích se spočítají hlasy pro každý motocykl a ty se pak v dané kategorii přepočtou na procenta.
 • Odborná porota
  Přiděluje motocyklům body. Těch má každý porotce tolik, kolik je motocyklů v kategorii x 10. Přitom není možné, aby porotce přidělil stejný počet bodů několika motocyklům, tzn., že každý musí rozdělit příslušný počet bodů tak, aby vzniklo pořadí s tím, že nejméně musí přidělit motocyklu jeden bod. Ze součtu pak vznikne výsledné pořadí motocyklů v každé kategorii podle odborné poroty. V případě shodného počtu bodů rozhodne předseda poroty tím, že jednomu z motocyklů přidělí bod, aby výsledkem bylo pořadí, kde nebude shodný počet bodů. V případě, že by shodný počet bodů měly 3 motocykly, pak jednomu z nich přiřadí 2 body, druhému jeden atd. Body budou přepočteny na procenta. Protože odborná porota má větší váhu (40 % veřejná, 60 % odborná), budou tato procenta vynásobena koeficientem 1,5.
 • Sloučení výsledků obou porot
  Součtem procent veřejné poroty a koeficientem vynásobených procent odborné poroty vznikne pořadí v kategorii tak, že na prvním místě bude motocykl s největším absolutním číslem tohoto součtu. V případě rovnosti na některém místě rozhoduje lepší umístění podle odborné poroty.

Postup při zjišťování Motocyklu roku - metoda akceptuje dvě poroty

 • Veřejná porota
  Hlasující dá hlas jednomu motocyklu, který zvolí z těch, které si již vybral v jednotlivých kategoriích. Volba celkového vítěze tedy proběhne jako poslední volba. Poté se stanoví pořadí všech motocyklů přihlášených do ankety - nejprve se počet došlých hlasů v jednotlivých kategoriích vynásobí počtem motocyklů v kategorii. K tomuto násobku se následně přičte počet hlasů pro daný motocykl, který byl přidělen u výběru ze všech nominovaných. Výsledný součet bude přepočten na procenta.
 • Odborná porota
  Vytvoří pořadí motocyklů od místa 1 až po místo 49. Každému motocyklu bude potom přidělen příslušný počet bodů (1. místo – 49 bodů, 2. místo – 48 bodů …………49. místo – 1 bod). V případě shodného počtu bodů (po součtu všech hlasů) rozhodne předseda poroty tím, že jednomu z motocyklů přidělí bod, aby výsledkem bylo pořadí, kde nebude shodný počet bodů. V případě, že by shodný počet bodů měly 3 motocykly, pak jednomu z nich přiřadí 2 body, druhému jeden atd. Body přidělené porotou budou přepočteny na procenta. Protože odborná porota má větší váhu (40 % veřejná, 60 % odborná), budou tato procenta vynásobena koeficientem 1,5.
 • Sloučení výsledků obou porot
  Sečtou se procenta veřejné poroty a koeficientem 1,5 vynásobená procenta odborné poroty. Na prvním místě bude motocykl s největším absolutním číslem tohoto součtu. V případě rovnosti na některém místě rozhoduje lepší umístění podle odborné poroty.
 • Způsob hlasování odborné poroty
  Hlasování bude prováděno elektronicky přímo na portálu SDA v chráněných stránkách. Postup při hlasování a přihlašovací údaje budou zaslány mailem nejpozději do 7.2.2024

Odborná porota pro anketu Motocykl roku 2024 (jméno, redakce)

 • Altner Jan, volný moto fotograf
 • Bodlák David M., Motocykl
 • Galbavý Tomáš, Motoklub Policie ČR
 • Karásek Jan, Motohouse
 • Novotný Jiří, Tým bezpečnosti
 • Poduška Petr, Motocykl
 • Pospíšilová Gabriela, Motoforum.cz
 • Rameš Jan, Motorkáři.cz
 • Rejlek Jakub, Faster/AutoMoto Svet
 • Slezák Petr, Motocykl
 • Somerauer Jan, Motohouse
 • Straka Jan, Policie ČR
 • Suchan David, Policie ČR
 • Šiler Josef, nezávislý odborník
 • Šíma Jaroslav,
 • Táborský Karel, Motohouse
 • Tichý Filip, Motorkari.cz/iDnes.cz
 • Valášek Dominik, Motorkari.cz

Mediální partneři

Produktoví partneři

Odesláno

Váš hlasovací lístek byl úspěšně odeslán

Děkujeme