Anketa MOTOCYKL ROKU 2024 v ČESKÉ REPUBLICE

Pravidla hlasování veřejnosti

1) Vyhlašovatel a pořadatel

Svaz Dovozců automobilů se sídlem Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, IČ 60446528 (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje na území České republiky v období od 1.2. 2024 do 1.3. 2024 do 18.00 hod. (dále jen „soutěžní období“) anketu „Motocykl roku 2024 v ČESKÉ REPUBLICE“ (dále jen "anketa"). Organizací soutěže pověřil vyhlašovatel společnost Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ 25582518 (dále jen „pořadatel“).

2) Pravidla hlasování veřejnosti

Tato pravidla hlasování veřejnosti jsou zveřejněna po celou dobu jejich platnosti na webové stránce www.motocyklroku.cz a rovněž v sídle pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že v případě jakýchkoliv změn nebo úpravy pravidel soutěže bude aktuální znění pravidel dostupné na uvedených internetových stránkách. Pořadatel a vyhlašovatel si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se tohoto hlasování veřejnosti. Pořadatel a vyhlašovatel jsou zároveň oprávněni hlasování veřejnosti kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit jeho pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.motocyklroku.cz.

3) Komu je hlasování veřejnosti určeno?

Hlasování veřejnosti je určeno všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele a pořadatele i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely hlasování veřejnosti považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 Obč. z.; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání hlasovacího formuláře do hlasování veřejnosti dle čl. 4. těchto pravidel. Z hlasování veřejnosti budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž hlasovací formulář bude neúplný.

4) Jak se hlasování veřejnosti platně zúčastnit?

Aby se účastník platně zúčastnil tohoto hlasování veřejnosti, musí se do něj v době platnosti přihlásit, a to tak, že musí v hlasovacím formuláři, nacházejícím se na www.motocyklroku.cz, provést všechny z následujících kroků:

 • v každé z kategorií zvolit jeden z nominovaných motocyklů
 • vybrat ze zvolených motocyklů v kategoriích absolutního vítěze
 • v adresné části formuláře řádně vyplnit své osobní údaje, vyznačené jako povinné
 • udělit souhlas se zpracováním osobních údajů včetně jejich využití k obchodním účelům zúčastněných značek, vyhlašovatele a pořadatele
 • zodpovědět soutěžní otázku „Kolik lidí bude hlasovat v anketě „Motocykl roku 2024 v ČESKÉ REPUBLICE“
 • odeslat do hlasování veřejnosti kliknutím na tlačítko „odeslat“ uvedené pod hlasovacím formulářem

Následně obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o svém hlasování. Nejpřesnější tipy u soutěžní otázky budou oceněny věcnými cenami (seznam uveden na webu Ankety). Pořadí bude určeno podle přesnosti tipu. V případě shodnosti tipů, bude vybrán ten s dřívějším termínem hlasování. Pozdější shodný tip bude umístěn na další místo. Další tipy v pořadí budou tímto odsunuty v umístění níže.
Hlavní cena bude předána pořadatelem ankety při vyhlášení výsledků Ankety 2.3. 2024 na společenském večeru, (případně následně po dohodě s oceněným). Ostatní ceny budou výhercům zaslány nebo osobně předány po skončení veletrhu Motosalon, v období od 4.3.2024 do 28.3.2024.

Do ankety Motocykl roku 2024 v České republice bylo nominováno 49 motocyklů a ty byly rozděleny do těchto 6 kategorií:

 • Skútry
 • Endura vč. cestovních
 • Klasik vč. chopperů a cruiserů
 • Naked bikes
 • Cestovní silniční motocykly
 • Sportovní silniční motocykly

Každý účastník je oprávněn přihlásit se do hlasování veřejnosti pouze jedním hlasovacím formulářem.

5) Souhlas s pravidly soutěže

Odesláním hlasovacího formuláře do soutěže dle čl. 4. těchto pravidel každý účastník hlasování schvaluje úplná pravidla hlasování a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.

6) GDPR

Účastníci hlasování poskytují Pořadateli soutěže své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, korespondenční adresa a telefonní číslo), které jsou nezbytné pro ověření jejich platné účasti v hlasování.
Tyto osobní údaje budou na základě uděleného souhlasu účastníků předány třetím stranám - partnerům soutěže (viz seznam níže), kteří je mohou využít k vlastním marketingovým akcím a k zasílání svých obchodních sdělení.

Více informací o GDPR naleznete na www.bvv.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Partneři soutěže:

 • Svaz dovozců automobilů – SDA, Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10
 • Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika
 • ASKO KC, Kawasaki, U Vlečky 665, 664 42 Modřice
 • BMW Czech Republic s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5
 • CLS DEAL s.r.o., Františka Bartoše 524, 760 01 Zlín-Mladcová 
 • Faber GmbH, Carlbergergasse 66a, 1230 Vienna, Austria
 • GOREX, s.r.o., Černoleská 2305, Benešov 256 01
 • Honda Motor Europe Ltd., Czech Republic Branch, Bucharova 14/2641, 15800 Praha 5
 • JOURNEYMAN CZ s.r.o., Všechromy 75, 25164 Strančice
 • KTM CENTRAL EAST EUROPE s.r.o., H-Business Center, Rožňavská 24, Bratislava 2, 821 04
 • Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, Praha 7 - U průhonu 1079/40, PSČ 170 00
 • NEVIMA GROUP s.r.o., Příkazy, 78333 Příkazy
 • DK auto-moto s.r.o. (TRIUMPH importér), Šífařská 4, 147 00 Praha 4
 • Vintage Garage s.r.o., Kostelecká 879/59, 196 00 Praha
 • Yamaha Motor Česká republika, Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1
 • Pyramida Průhonice, s.r.o., U Pyramidy 721, 252 43 Průhonice
 • Harley-Davidson Central and Eastern Europe, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5
 • MOTO ITALIA s.r.o., Olbrachtova 1589/1, 140 02 Praha 4 – Krč
 • Meteor Motor Tech CR, s.r.o., Na Pomezí 2387, 252 63 Roztoky

V Brně, dne 1.2.2024
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.

Mediální partneři

Produktoví partneři

Odesláno

Váš hlasovací lístek byl úspěšně odeslán

Děkujeme